Belső Rendszabályzat

Rendszabályzat:

   Helyfoglalás esetén a Siesta *** panzióban magától értendő, hogy a vendég elolvasta, megértette és elfogadta az alábbi házirendben foglaltakat.

   Foglalás érvényességéhez a szállásdíj 30%-50%-nak megfelelő összegű foglaló megfizetése szükséges. A foglaló fizetésének határidejét a visszaigazolás tartalmazza.

   A foglalón túl fennmaradó összeg készpénzben a helyszínen, érkezéskor fizetendő.

 1. A SIESTA panzióban való elszállásolás érdekében az érkezésnél a vendég köteles felmutatni a következő dokumentumokat: személyazonossági kártya, útlevél , voucher vagy keresztlevél-ek 14 éven aluli gyerekeknél. A szálláshely elfoglalásakor a Törvény előírásoknak megfelelően bejelentkezési űrlapot kérünk kitölteni. 
 2. Az elszállásolási nap keződik 13:00 - 18:00 óra között ( amikor a szoba átvehető, elfoglalható, check-in), és befejeződik másnap déli 11:00 órakor (amikor a szobát el kell hagyni, check-out).
 3. A szálláshely elfoglalásakor Törvény előírásoknak megfelelően bejelentkezési űrlapot kérünk kitölteni, a szolgáltatások ellenértékét megérkezéskor kell kifizetni.
 4. Abban az esetben, ha a vendégek az egyeztetett foglalással ellentétben hamarabb szeretnének a szálláshelyről távozni, kötelesek a szolgáltatás teljes költségét megfizetni, beleértve a lemondott időszakot is.
 5. A vendégeinknek kötelessége értesíteni a panziót a következő telefon számok valamelyikén : 0751-060-520, ha később érkeznek, mint a szoba átvevésére megszabott idő, ami nem más, mint 18:00 óráig, ellenkező esetben a foglalás érvénytelen és az előleg összege nem utalódik vissza a vendégnek.
 6. A kései távozás (max 4. óra. ) 12:00 - 18:00-ig, 12 órával előtte be kell jelenteni a recepciónál, ahol megállapítják a lehetőségek szerint a tovább maradást.
 7. 16:00 - 18:00 között a vendég 40.00 Ron-t fizet, a 18:00-20:00 óra közti késői távozásért a vendég köteles kifizetni az egy napi szállás, reggeli nélkül 50%-át.
 8. Lemondási feltételek: 90 nappal érkezés előtti lemondásnál az előleget vissza utaljuk a banki költségek levonásával, amely költségek a foglaló lemondását igénylőt terhelik, kivételt képez a Szilveszteri és a Katolikus Pünkösdi időszakra lemondott foglalások, ezen esetben az előleg nem vissza utalandó.
 9. Érkezés előtt 90 nap és 30 nap közötti lemondás esetén 50%-át az előlegből vissza utaljuk a  banki költségek levonásával, amely költségek a foglaló lemondását igénylőt terhelik, kivételt képez a Szilveszteri és a Katolikus Pünkösdi időszakra lemondott foglalások, ezen esetben az előleg nem vissza utalandó.
 10. Érkezés előtt 30 nappal, és foglalóval megerősített foglalások lemondása esetén az előzetesen kifizetett összeget nem utaljuk vissza, a szálláshely javaslatára a foglalást egy másik időpontra áttervezzük. Ha a foglalás átütemezését ugyanazon időtartam és feltételek mellett az ügyfelek nem fogadják el, akkor az ügyfél előre kifizetett összegét nem utaljuk vissza.
 11. A konyhát és az udvaron található felszereléseket a vendégek használhatják.
 12. Kérjük a szálláshely épületeit, eszközeit rendeltetésszerűen használni, a tűz- és balesetvédelmi szabályokat betartani.
 13. Tilos a szobákba bevinni és használni elektromos készülékeket ( kávéfőző, vasaló, vízmelegítő stb. )
 14. Tilos a panzió területére állatot behozni.
 15. Bármilyen kisebb-nagyobb, konyhában vagy szobában történő kár esetén, a vendégek kötelesek ezt jelezni a panzió recepcióján.
 16. Biztonsági okok miatt a 10 év alatti gyermeket tilos a szobában és a teljes objektum más területen szülői-gondozói felügyelet nélkül hagyni.
 17. A szálláshely nem rendeltetésszerű használatból, illetve a házirend megszegéséből származó károkért a vendégek anyagi felelősséggel tartoznak.
 18. Kérjük a csendet megőrizni 23:00 - 7:00 óra között. A szállásadó nem felel a vendégek közötti esetleges nézeteltérésekért, konfliktusokért, de a törvényes előírások értelmében megteszi a szükséges intézkedéseket a rend fenntartása és a vendégek biztonsága érdekében az elszállásolási intézmény területén belül.
 19. A szálláshely területére behozott személyes értéktárgyakért (pl. ékszer), felelősséget nem vállal a szálláshely. A vendég köteles vigyázni a személyes dolgaira és értékeire.. Amennyiben a szálláshelyen hagyja őket, vállalja a felelősséget az esetleges eltünésükért. Ez a felelősség a tulajdonost nem terheli. Amennyiben elhagyja a szállást, kötelező bezárni az ajtót és becsukni az ablakokat.
 20. Nem megengedett a bútort áthelyezni szobán belül, vagy az egyik helységből a másikba, esetleg kivinni a benti felszereléseket , törölközőt vagy takarót.
 21. A szálláshely belső és külső részébe szigorúan tilos beengedni olyan személyeket, akik nem használói annak a szálláshely egységnek. Amennyiben a személyzet észrevesz olyan személyeket, akik nincsenek regisztrálva vagy nincsenek bejelentve a foglalás során, akkor a tulajdonosnak teljes körű jogában áll lemondani a foglalást és távozásra kötelezni a vendéget.
 22. TILOS tűzveszélyes, robbanásveszélyes anyagok tárolása a panzió területén vagy épületén belül (benzin, petróleum, gázpalack, petárda stb.)
 23. A grillező területén keletkezett hamut pléhvödörbe gyűjtjük. Tilos a hamut a szemetesbe önteni, mert meggyulladhat. Tűzgyújtáshoz engedélyt kell kérni a recepciónál.
 24. Tűz vagy egyéb rendellenesség észlelésekor vagy valamilyen berendezés hibás működése esetén szíveskedjenek a személyzetet azonnal értesíteni.
 25. Az 50W teljesítményt meghaladó elektromos berendezések használata szigorúan tilos. Mobiltelefon, fényképezőgép, PC, laptop, video kamera töltőt (vagy más elektromos berendezést) felügyelet nélkül tilos a konnektorba csatlakoztatva hagyni.
 26. TILOS A DOHÁNYZÁS a panzió épületében, a jelenlegi törvények szerint, ellenkező esetben kénytelenek leszünk eltanácsolni vendégeinket vagy birságot fizettetni. Dohányozni az udvaron a kijelölt helyeken megengedett. A cigarettacsikkeket kérjük az erre a célra fenntartott hamuzókba szíveskedjenek eldobni.
 27. A panzió területére bármilyen lőfegyvert bevinni tilos. Az ilyen eszközöket a recepción le kell adni, az erre kijelölt páncélszekrénybe kötelező módon el kell helyezni.
 28. Balesetről, vagy egyéb rendkivüli eseményről a szállás vezetőjét azonnal tájékoztatni szükséges.
 29. A szállásról kizárhatóak azon személyek, akik bűncselekményt vagy szándékos rongálást követnek el a saját vagy más testi épségét veszélyeztetik, este 22:00 és 7:00 óra között pihenni vágyó vendégek nyugalmát zavarja. A tulajdonos jogában áll eltanácsolni a szálláshelyről, ha a vendég nem tartja be a házirendet, és ha megbontja a békét. A szállás lemondása esetében, a házirend megsértése miatt, a vendégnek a befizetett összeg nem adódik vissza.

Utólagos reklamációt nem fogadunk el, csak az itt tartózkodás ideje alatt,

Kérjük, hogy problémával, javaslataival, kéréseivel forduljon a szálláshely munkatársaihoz.!

Megértésüket köszönjük!